100 MSZY NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! Amen.

Jan Paweł II
Pl. Zwycięstwa 1979

           

ZGŁOSZONE EUCHARYSTIE

101 / 100

Lista zgłoszonych Mszy Świętych

O WYDARZENIU    
 

Mówi x. Roman Trzciński   ks. Roman Trzciński

Modlitwa ma wielką moc. Tu sam Bóg działa przez Ducha Świętego – sprawia, że zanurzamy się w Miłosierdziu Boga i odnawia się serce człowieka, rodziny, narodu.
100 lat niepodległości Polski – to słuszna przyczyna, aby Bogu dziękować. Odzyskaliśmy niepodległość, ale walka trwa, aby człowiek był wolny i godnie żył – jak Bóg przykazał.

Potrzebujemy modlitwy, która jest siłą ducha i wsparciem, aby dokonywało się zwycięstwo prawdy i miłości na różnych poziomach naszego narodu. Najpierw w każdym z nas, w naszych rodzinach, społeczeństwie i całej Ojczyźnie. Trzeba modlić się i nie ustawać za tych, którzy sprawują władze – i za tych, którzy są przeciwko – za totalną opozycje i ludzi z ulicy… Trzeba modlić się za zwykłych ludzi, którzy już nieraz nic z tego nie rozumieją. Trzeba modlić się za rodziny, szczególnie za te przeżywające kryzys, rozbite małżeństwa, dzieci porzucone – za przestępców i więźniów, za zagubionych, uzależnionych i bezdomnych – nikt nie może być pominięty. Spotykamy w naszych środowiskach ludzi, którzy narzekają, oskarżają, mają pretensje, krytykują, są nieraz agresywni – to oni wołają o miłość, pomoc z wysoka. Nie odwracajmy się od nich – przywołujmy Ducha Świętego… Tylko On może uzdrowić i odmienić oblicze ziemi, tej ziemi…

Proszę Was w tym szczególnym roku 100 rocznicy Niepodległości Polski o modlitwę we wspólnotach, rodzinach i parafiach.
Zamów, zorganizuj Mszę św. w swojej parafii, wspólnocie w intencji Polski na okoliczność 100 rocznicy niepodległości Polski – o błogosławieństwo dla Polski, aby Duch Święty zstąpił na nas i odnowił oblicze naszej polskiej ziemi.

Jak dołączyć do wydarzenia

  • 1 Rozmowa z proboszczem, ustalenie terminu Mszy, zamówienie jej w intencji dziękczynnej za odzyskanie niepodległości przez Polskę.
    - powinien to być taki dzień, aby zgromadzić jak najwięcej wiernych (niedziela lub święto)
  • 2 Wypełnić poniższy formularz zamówionej Mszy Świętej.
  • 5 Zaproś również na Eucharystię zespoły, grupy i wspólnoty z parafii. Pomyślcie też wspólnie o następnych Mszach Św. w parafii w tej intencji.

Zgłoś Mszę Świętą

Informacje

Piki do pobrania

Mapa Mszy Świętej

Kontakt

Opiekun wydarzenia:
ks. Roman Trzciński ks. Roman Trzciński
22 668 97 97 lub 501 564 400

nowa.ewangelizacja@mkw.pl

Stronę prowadzi:
Woda Życia,
Parafia św. Jakuba Apostoła,
ul. Grójecka 38,
02-314 Warszawa

Wiadomość

Copyright © Woda Życia 2018